Zdravi stilovi života kod starijih osoba

Zdravi stilovi života kod starijih osoba

Film je produciran 2022. godine.
Dokumentarni film „Zdravi stilovi života starijih osoba“ rezultat je 130 intervjua sa stručnjacima, doktorima, herbalistima, socijalnim radnicima, nutricionistima, trenerima, alternativcima i umirovljenicima na temu zdravlja u starijoj dobi. Predstavlja suvremene načine života starijih ljudi u Hrvatskoj te anticipira nadolazeće trendove na temu zdravlja starijih osoba u svijetu.

Sniman je na više lokacija u Republici Hrvatskoj, a na njemu je radila sljedeća profesionalna ekipa za filmsku djelatnost: Dario Hacek (kamerman), Ivan Čizmin (asistent kamere), Davor Rogić (tonmajstor), Anita Nadj (montaža), David Lovrić (animacije), Branko Linta (kolor korekcija), Tihana Mošet (titlovi), Gabrijela Farčić (dizajn plakata), Borna Armanini, redatelj i producent.

Film se producirao u okviru projekta „Smijeh kao lijek – program za aktivne umirovljenike“, a u sklopu je poziva „Aktivni u mirovini“. Dokumentarac je producirala Umjetnička organizacija Binocular teatar. Financiranje projekta osigurano je iz sredstava Europskog socijalnog fonda s ciljem provedbe inovativnih i kreativnih aktivnosti za jačanje socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina umirovljenika, povećanja kvalitete života umirovljenika, te podizanja razine svijesti o važnosti aktivnog starenja i socijalne uključenosti umirovljenika. Film je dostupan javnosti, titlovan na engleski jezik na video platformi  https://vimeo.com/756833410