Producent

Borna Armanini

Borna Armanini(43) 2002. godine diplomirao režiju na ADU, 2012. magistrirao režiju na Agrft Ljubljana. Dosad ima tridesetak profesionalnih režija u kazalištima, mahom praizvedbi. Njegova predstava “Postdiplomsko obrazovanje” odigrana 140. puta dosada. Dobitnik je 5 domaćih i internacionalnih nagrada za svoj rad.

Binocular produkciju osniva 2012. godine odkad producira 7 kazališnih predstava. 
Piše dugometražne filmske scenarije, specijalizirajući se za komediju.