INDIVIDUALNA GLUMAČKA PODUKA

INDIVIDUALNA GLUMAČKA PODUKA

Ukoliko pred vama stoji izazov glumačkog nastupa, a htjeli biste poduku koja je na razini filmske glume i rasčlambe sadržaja nekog lika možete se sa povjerenjem mi obratiti. Osim što ću vam približiti suštinu vašeg zadatka podjeliti ću sa vama tips and tricks glumačkog zanata te će vam pokušati sugerirati neke alate, koje sam sam razvio kroz bavljenje u profesiji, a koji bi vam mogli pomoći da učinkovito se suočite sa izazovom izvrsnosti u glumačku umijeću.  

Prijave primamo na binocularproduction@gmail.com