Smijeh kao lijek - terapeutske i online radionice

terapeutske i online radionice

www.smijehkaolijek.eu

Projekt se sastoji od terapeutskih radionica Tai Chi pokreta, glazbeno-scenska komedijska predstava, dokumentarnog filma, stučnog istraživanja te dramskih radionica. 

Projekt “Smijeh kao lijek” je dvogodišnji projekt u sklopu poziva Europskog socijalnog fonda, kojeg financira Ministarstvo rada i socijalne skrbi a kojim se poboljšava kvaliteta života umirovljenika. Obzirom da je Binocular produkcija 2010. godine već radila sa ovom dobnom skupinom u projektu “Pasje godine”, mi nastavljamo ovu suradnju. Cilj je provesti dramske online radionice, dramsku predstavu, terapeutske tai chi radionice, na više mjesta u Gradu Zagrebu – za jačanje općenitog zdravlja umirovljenika. Također snimiti dokumentarni film koji bi promovirao aktivno starenje, jačanje emotivnih, mentalnih, socijalnih i kreativnih snaga umirovljenika. Istraživanjem o aktivnom starenju, predstavom, dokumentarnim i animiranim filmom održati ćemo 250 aktivnosti za minimum 250 umirovljenika te time podići razinu svijesti o važnosti aktivnog starenja i socijalne uključenosti umirovljenika.

OPĆI CILJ

Jačanjem aktivnosti OCDa, doprinijeti povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika sa svrhom unaprjeđenja zdravlja, očuvanja funkcionalne sposobnosti, sigurnosti i sudjelovanja umirovljenika u zajednici.

SPECIFIČNI CILJEVI

Provedbom aktivnosti za jačanje socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina povećati kvalitetu života umirovljenika. Podići svijesti o važnosti aktivnog starenja i socijalne uključenosti umirovljenika.

REZULTATI
  • Provedeni lokalni programi u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika
  • Podignuta razina svijesti o važnosti aktivnog starenja i socijalne uključenosti umirovljenika
  • Provedeno i diseminirano istraživanje o povećanju kvalitete života umirovljenika
  • Provedena socijalna inovacija

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.973.493,80 kuna.
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%) u iznosu od 1.973.493,80 kuna.

Projekt će provesti Umjetnička organizacija Binocular teatar u suradnji s partnerima Domom za starije osobe Centar i Napretkovim kulturnim centrom.

Trajanje projekta je 26.10.2020. – 25.10.2022.
Kontakt osoba/Voditelj projekta: Borna Armanini
borna.armanini@binocularproduction.com