Producent

Borna Armanini

Borna Armanini(43) 2002. godine diplomirao režiju na ADU, 2012. magistrirao režiju na Agrft Ljubljana. Dosad ima tridesetak profesionalnih režija u kazalištima, mahom praizvedbi. Njegova predstava “Postdiplomsko obrazovanje” odigrana 140. puta dosada. Dobitnik je 10 internacionalnih i domaćih nagrada za svoj rad. 2020. kao ravnatelj Binocular teatra dobiva voditi dva europska projekta u sklopu ESF natječaja, “Smijeh kao lijek” i “Kulturiraj se online”.
2022. završava Social innovation & management program na NGO Academy, Vienna University of Economics & Business. 

Binocular produkciju osniva 2012. godine odkad producira 7 kazališnih predstava. 
Piše dugometražne filmske scenarije, specijalizirajući se za komediju.